Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (съавтор)


Попова, Любомира (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (съавтор) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред.: В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3


 
  Статия
 
 Издадено
  8782
 Любомира Попова

1. Здравкова, Б. Социалнопедагогическа работа в училище – състояние и перспективи за развитие. – В: Педагогически алманах, 2015, с. 318.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/