Образователна структура на българските младежи – реалност и тенденции. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283


Попова, Любомира (2016) Образователна структура на българските младежи – реалност и тенденции. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  8781
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/