Професионалното портфолио – възможност за оценка и самооценка на учителя. - В: Учителят прави училището. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 103-112. ISBN 978-619-208-081-5


Попова, Любомира (2016) Професионалното портфолио – възможност за оценка и самооценка на учителя. - В: Учителят прави училището. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 103-112. ISBN 978-619-208-081-5 В: Учителят прави училището. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 103-112. ISBN 978-619-208-081-5


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8779
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/