Медийна среда и влиянието й върху младите хора. -Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2016, 25 (4) с. 61-71. ISSN: 0861-475Х. COBISS.BG-ID 1285038052


Попова, Любомира (2016) Медийна среда и влиянието й върху младите хора. -Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2016, 25 (4) с. 61-71. ISSN: 0861-475Х. COBISS.BG-ID 1285038052 Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2016, 25 (4) с. 61-71. ISSN: 0861-475Х. COBISS.BG-ID 1285038052


 
  Статия
 
 Издадено
  8776
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/