Професионалната компетентност на младежкия работник


Попова, Любомира (2016) Професионалната компетентност на младежкия работник Организация и управление на училището и детската градина, (4), с. .... Print ISSN: 1312-3181


 
  Статия
 
 Издадено
  8775
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/