Възможности за стимулиране на интереса към четене


Попова, Любомира (2015) Възможности за стимулиране на интереса към четене Сборник: Насърчаване на четенето, ЦРЧР


 
  Статия
 
 Издадено
  8773
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/