Съвременни аспекти на младежката политика в България


Попова, Любомира (2015) Съвременни аспекти на младежката политика в България В: Европейски стандарти в спортното образование - Враца. Велико Търново: Ай енд Би, 2015, с. 117-127. ISBN 978-954-9689-94-5


 
  Статия
 
 Издадено
  8772
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/