Европейски аспекти на младежката политика в БългарияСб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, В. Търново: Фабер, с. -. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 128368004


Попова, Любомира (2016) Европейски аспекти на младежката политика в БългарияСб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, В. Търново: Фабер, с. -. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 128368004 Сб. Дни на науката, 2015, Великотърновски клон на съюза на учените в България, В. Търново: Фабер, с. - . ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 128368004


 
  Статия
 
 Издадено
  8770
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/