Формиране на интерес към четенето чрез стимулиране на познавателната активност


Попова, Любомира (2015) Формиране на интерес към четенето чрез стимулиране на познавателната активност В: Грамотността в началното училище. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 59-72. ISBN 978-619-208-029-7


 
  Статия
 
 Издадено
  8769
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/