Интеркултурното образование – реалност и перспективи.- В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 17 (1), с. 59-78. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1235152356


Попова, Любомира (2009) Интеркултурното образование – реалност и перспективи.- В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 17 (1), с. 59-78. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1235152356 В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 17 (1), с. 59-78. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1235152356


 
  Студия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  8761
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/