Педагогическа технология за стимулиране развитието на четивната компетентност на ученици от началното училище. - Сб. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, т. 10 (4), с.159-183. ISSN 0204 – 6369


Попова, Любомира (2005) Педагогическа технология за стимулиране развитието на четивната компетентност на ученици от началното училище. - Сб. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, т. 10 (4), с.159-183. ISSN 0204 – 6369 Сб. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, т. 10 (4), с.159-183. ISSN 0204 – 6369


 
  Студия
 
 Издадено
  8760
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/