Европейска младежка политика. История и приоритети. Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884


Попова, Любомира (2016) Европейска младежка политика. История и приоритети. Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884 Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884


 Монографията анализира европейската младежка работа, проследява историческото й развитие и нейната социал¬нопедагогическа същност. Акцент се поставя на съвременните аспекти на европейската младежката политика и в тази връзка се разглеждат нормативни и стратегически документи.
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  8758
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/