ДАННИ ГРАДИВНИ БЛОКОВЕ ПРИ ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ


Милев, Васил (2015) ДАННИ ГРАДИВНИ БЛОКОВЕ ПРИ ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ


 Бурното развитието на информационните и комуникационните технологии през последните години, световната глобализация, уеб технологиите и новите архитектурни парадигми доведоха до ускорено натрупване на големи количества от данни във всички области на човешката дейност. От първостепенна важност за всяка организация е да използва тези данни, съсредоточени най-вече в различни видове ИС, за да се развива успешно.
  Дисертация
 ИТ,информационните и комуникационните технологии,градивни блокове при изграждане архитектура на предприятие,данни градивни блокове,
 Издадено
  8748
 Васил Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/