Таксономия на данни градивни блокове


Милев, Васил (2013) Таксономия на данни градивни блокове сп.„Компютърни науки и технологии”, год. XI, бр. 2/2013


 Разработката на архитектура на предприятието е процес на моделиране и документиране на всички аспекти на организацията. Разработена е таксономия на данни градивните блокове, която се базира на три основни класификационни признака: абстракция, обхват и зрялост. Тя може да послужи при специфициране и съхранение на информация за данни градивните блокове.Разработката може да се прилага като ръководен материал за ИТ отдели, които започват да реализират проекти в областта на синхронизацията на бизнеса и информационните технологии.
  Доклад
 архитектура на предприятия, архитектура на данните, моделиране на данни, таксономия, EIM, 3D Model, eTOM.
 Издадено
  8737
 Васил Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/