Нови стратегии и подходи за ангажиране на родителите в образователното дело


Тодорова, Пенка (1994) Нови стратегии и подходи за ангажиране на родителите в образователното дело Стратегии на образователната и научната политика,кн.4,с.81-87


 Предлагат се добри практики от други страни за по-ефективно ангажиране на родителите в учебно-възпитателния процес.
  
 ученици,родители,образование,възпитание
 
  873
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/