Отношението на учениците към учебната дейност


Тодорова, Пенка (1990) Отношението на учениците към учебната дейност Издателство ФАБЕР Велико Търново


 Изследван е процесът на формиране на отговорно отношение към ученето като психолого-педагогически проблем.Изясняват се същността,характерните особености и факторите за изграждане на отговорно отношение към ученето.Анцентира се на спецификата на възпитателното въздействие на съвместната дейност между ученическите и трудовите колективи и на педагогическата позиция на учителя в този процес.
  Монография
 ученик,учене,мотивация
 
  872
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/