С педагогическа грижа за младото поколение


Тодорова, Пенка (2000) С педагогическа грижа за младото поколение Издателство ФАБЕР Велико Търново


 От позициите на педагогическия оптимизъм и хуманизъм се разработват проблемите на възпитателните взаимоотношения между учители и ученици,родители и деца.Учебно-възпитателният процес,педагогическото общуване,извънкласните дейности се свързват с психическото здраве и здравословния начин на живот на децата и юношите.
  Монография
 дете,ученик,хуманизъм,учене,здраве
 
  870
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/