Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия


Легкоступ, Магдалена (2016) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Сб. Образованието на деца и младежи в променящия се свят [Електронен ресурс] / състав. Светослав Зашев. В. Търново : Асоц. за иновации в образованието, 2016, с. 41-47. ISBN - 978-619-90162-4-4. COBISS.BG-ID - 1281617380


 Обект на настоящата статия са бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия. Представят се възможности и примерни методи за социално приобщаване в обучението по религия. Abstract. Subject of this paper are poverty and social exclusion as problems of inclusive religion education. Here we present examples of methods and opportunities for social inclusion in the teaching of religion.
  Статия
 социална инклузия, съвременно обучение по религия. Keywords: social inclusion, contemporary religious education.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8675
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/