Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия


Легкоступ, Магдалена (2014) Бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия Международен сб. „Образованието на деца и младежи в променящия се свят“ = Образование детей и молодежи в изменяющемся мире = Education of chidren and youth in a changing world. В. Търново: АИО, с. 41-47. ISBN 978-619-90162-1-3


 Обект на настоящата статия са бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия. Представят се възможности и примерни методи за социално приобщаване в обучението по религия. Abstract. Subject of this paper are poverty and social exclusion as problems of inclusive religion education. Here we present examples of methods and opportunities for social inclusion in the teaching of religion.
  Статия
 социална инклузия, съвременно обучение по религия. Keywords: social inclusion, contemporary religious education.
 Издадено
  8675
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/