Социалната инклузия в съвременното обучение по религия


Легкоступ, Магдалена (2013) Социалната инклузия в съвременното обучение по религия Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 85, бр. 9 (2013), с. 1340-1349. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1261097956


 Обект на настоящата статия са бедността и социалното изключване като проблеми на инклузивното обучение по религия. Представят се възможности и примерни методи за социално приобщаване в обучението по религия. Abstract. Subject of this paper are poverty and social exclusion as problems of inclusive religion education. Here we present examples of methods and opportunities for social inclusion in the teaching of religion.
  Статия
 social inclusion, contemporary religious education


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8673
 Магдалена Легкоступ

1. Назърска, Ж., С. Шапкалова. Методика на обучението по религия във висшите светски училища. Издателство - София : За буквите - О писменехь, 2015, с. 16. ISBN - 978-619-185-202-4. COBISS.BG-ID - 1278203876. Цитиране от с.1340-1349

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/