Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката


Легкоступ, Магдалена (2013) Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 4, година IV, 2013, с. 219–226; ISSN 1314–1791; COBISS.BG-ID 1270431972


 Here we present several examples of forms to assess the knowledge, skills and attitudes in teaching religion. They can be used both to update the old knowledge, as well as for reinforcing a new teaching material.
  Статия
 religious education, assessment, practical examples


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8672
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/