Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда


Легкоступ, Магдалена (2013) Катехизацията като историческа функция на църквата и съвременна образователна среда Теология и социум. Съвременни перспективи. Изд. Омофор, С., 2013, ISBN 978-954-2972-16-7, с. 331–347.


 Като имаме предвид значимостта на проблема за въцърковяването днес и особеното внимание, отделяно на катехизацията както в светоотеческата традиция, така и в наши дни, в настоящата статия се поставят въпросите за същността и целта на църковната катехизация в исторически контекст и от систематична гледна точка, както и в най-общи щрихи се очертават проблемите и перспективите на съвременната катехизация като образователна среда. Summary: Given the importance of the problem of the introduction in the Church today and the special attention paid to the catechism as in patristic tradition, and today, in the present article discusses the issues about the nature and the purpose of the church catechism in a historical context and by the systematic point of view., and in the most general outlines are emerging the problems and prospects of contemporary catechism as an educational environment.
  Статия
 катехизация, Църква, образователна средаKeywords: catechism, church, educational environment


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  8671
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/