Първи стъпки във вярата – за Бог, за хората и за света


Легкоступ, Магдалена (2013) Първи стъпки във вярата – за Бог, за хората и за света Издателство „Фабер”, В. Търново, 2013, 44 с.


 Първа книжка от предвидените три части от поредицата „Първи стъпки във вярата”. Целта на това учебно пособие е да обогати религиозната литература за деца с адекватен на съвременните педагогически изисквания подход към изучаването на основните истини на вярата, като се изхожда от света на детето. Тя запознава децата с уникалността и ценността на всяка човешка личност като Божий образ и подобие, води ги към осъзнаване на Божията любов и помощта, която Той непрестанно им оказва, представя им Земята и живота като дар от Бога, предава им в най-общи достъпни щрихи учението на Господ Иисус Христос относно това как да обичаме, как да почитаме своите родители и да си помагаме. Извежда любовта и благодарността като ключова добродетел – отговор на човека към Божията любов и грижа. Богато илюстрираното и предоставящо възможност за осъществяване на разнообразни дейности съдържание, помага на децата да навлязат неусетно в учението за Бога и да почувстват Неговата любов, да осъществят реална лична среща с Господ Иисус Христос и да се идентифицират с Неговото учение и посланията, които Той изпраща към хората.
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  8667
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/