Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства


Легкоступ, Магдалена (2012) Мултикултурен контекст на европейското религиозно образование – тенденции и предизвикателства Педагогика : месечно научнотеоретично списание. Год. 84, бр. 9 (2012), с. 1542-1553. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID - 1248890852


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  8664
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/