Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия


Легкоступ, Магдалена (2012) Професионална компетентност за осъществяване на социално-културна инклузия в обучението по религия Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентоспособност [Електронен ресурс] : сборник доклади от научно-практически форум, 2-3 ноември 2012 г., Бургас. Издателство - София : Център за психосоц. подкрепа, 2012, с. 187–193. ISBN - 978-954-92349-9-2. COBISS.BG-ID - 1283635940


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8663
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/