Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски


Легкоступ, Магдалена (2011) Катехизическото учение на св. Кирил Йерусалимски София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011, 192 с. ISBN - 978-954-07-3279-4. COBISS.BG-ID - 1246431972


 Съдържа някои основно преработени, допълнени и адаптирани към изискванията за монография теми от дисертационния труд. Представя представително теоретико-приложно проучване на „Огласителни и тайновъведителни слова” на св. Кирил Йерусалимски. Важността на изследването се гради върху убеждението, че съвременният прочит на това фундаментално за църковната педагогика произведение спомага за по-ясното разбиране и възможните перспективи в развитието на съвременното православно образование.
  Монография
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  8661
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/