Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски


Легкоступ, Магдалена (2011) Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил Йерусалимски Свидетелства на традицията : сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278–292. ISBN - 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID - 1240277220


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  8659
 Магдалена Легкоступ

1. Иванов, И. Литургични коментари, анализи и интерпретации на Дневника на Етерия (сравнително изследване с паралели от богослужебната традиция на Църквата) // Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 150, ISBN:978-954-074636-4; COBISS BG-ID 1289334756 . Цитиране от с. 278-292.

2. Иванов, И. Литургични коментари, анализи и интерпретации на Дневника на Етерия (сравнително изследване с паралели от богослужебната традиция на Църквата) // Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 187, ISBN:978-954-074636-4; COBISS BG-ID 1289334756 . Цитиране от с. 278-292

3. Иванов, И. Литургични коментари, анализи и интерпретации на Дневника на Етерия (сравнително изследване с паралели от богослужебната традиция на Църквата) // Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 188, ISBN:978-954-074636-4; COBISS BG-ID 1289334756 . Цитиране от с. 278-292

4. Иванов, И. Литургични коментари, анализи и интерпретации на Дневника на Етерия (сравнително изследване с паралели от богослужебната традиция на Църквата) // Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ Поклонение до Светите земи. Литургичен извор текст, коментар, интерпретация. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 189, ISBN:978-954-074636-4; COBISS BG-ID 1289334756 . Цитиране от с. 278-292

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/