"Смехът в българската фразеология"


Константинова, Даниела (2006) "Смехът в българската фразеология" Мост, Ниш: НУИ „Братство”, 2006, № 3–6, с. 157–164. ISSN 0580-0293 COBISS.BG-ID 1118225380 COBISS.SK-ID 122548748


 Въз основа на материал от българската фразеология в статията са изложени разсъждения за обектите и причините за смеха на българите. Подробно са проследени езиковите средства (образи, сравнения, метафори и др.) за постигане на комичен ефект във фразеологията. Направени са изводи за характера и ролята на смеха в живота и културата на българския народ.
  Статия
 българи, фразеологизми, комично, смешно, национална специфика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8646
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/