Педагогика на ранното детство


Тодорова, Пенка (2003) Педагогика на ранното детство Издателство АСТАРТА Велико Търново


 Разработват се проблемите на социализацията,възпитанието и развитието на детето в ранна възраст.Изяснява се спецификата на възпитателния процес в ранна детска възраст-основни направления,съдържание,форми,методи,средства.Предлагат се съвременни възпитателни подходи на взаимодействие и алтернативни образователни стратегии,които предоставят възможности на педагозите за избор.
  Учебник / Учебно помагало
 дете,възпитание,семейство,детско заведение
 
  864
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/