Семейно възпитание


Тодорова, Пенка (1997) Семейно възпитание Издателство АБАГАР Велико Търново


 Изяснява се ролята на семейството като социализираща среда и възпитателен фактор,процесът на семейно възпитание,възпитателният потенциал,средствата и методите,позитивните и негативните ориентации,пътищата за оптимизиране на възпитателните взаимодействия в семейството.Предлагат се нови стратегии и подходи за ангажиране на родителите във възпитанието и усъвършенстване на взаимодействието между семейството и училището.
  Монография
 семейство, деца, възпитание
 
  862
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/