„Песента – основно средство за музикално-естетическо възпитание”


Начева-Маркова, Нина (1988) „Песента – основно средство за музикално-естетическо възпитание” Педагогика и психология


 Детската и училищна песен е важен фактор за музикално възпитание и развитие на децата. Тя е средство за постигане на музикално-образователните и естетически възпитателни цели на обучението по музика.
  Доклад
 песен
 
  861
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/