Uwe Buettner, L. Ivanova, Einfuehrung in die Theorie und Praxis des Uebersetzens


Иванова, Людмила (1989) Uwe Buettner, L. Ivanova, Einfuehrung in die Theorie und Praxis des Uebersetzens V.Tarnovo Universitaetsverlag


 Учебникът въвежда студентите в проблематиката на превода като теория и практика.
  Учебник / Учебно помагало
 преводна теория, техники на превеждане, частни проблеми на превода
 Издадено
  8577
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/