Uwe Buettner, L. Ivanova, Einfuehrung in die Theorie und Praxis des Uebersetzens. (Учебно помагало за студентите от Великотърновския университет „Кирил и Методий“. В. Търново: УИ ,123 с. COBISS.BG-ID 1084532196


Иванова, Людмила (1989) Uwe Buettner, L. Ivanova, Einfuehrung in die Theorie und Praxis des Uebersetzens. (Учебно помагало за студентите от Великотърновския университет „Кирил и Методий“. В. Търново: УИ ,123 с. COBISS.BG-ID 1084532196 V.Tarnovo: Universitaetsverlag


 Учебникът въвежда студентите в проблематиката на превода като теория и практика.
  Учебник / Учебно помагало
 преводна теория, техники на превеждане, частни проблеми на превода


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8577
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/