"Маркетинговите комуникации - доминиращ елемент в търговията и фактор за устойчиво развитие на компаниите"


Николова, Биляна (2013) "Маркетинговите комуникации - доминиращ елемент в търговията и фактор за устойчиво развитие на компаниите" Юбилейна международна научна конференция на тема: „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 10 май 2013 г., В. Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  8534
 Биляна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/