Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век


Димитров, Добромир (2014) Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век Християнство и култура, г.XIII (2014), бр.7 (94), С.2014, с. 5-16. (ISSN 1311-9761)


 
  Статия
 енория, йерархически служения, евхаристия, канонично предание,


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  8525
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/