Разработени и примерни теми по математика(трето допълнено издание).


Петров, Димитър (2000) Разработени и примерни теми по математика(трето допълнено издание). Слово,В.Търново.


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  849
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/