Методическо ръководство по математика за начални учители(Н.Горчев,В.Маринова,Л.Христов).


Петров, Димитър (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители(Н.Горчев,В.Маринова,Л.Христов). Абагар,В.Търново.


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  848
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/