Началото: 894 г., Плиска - етноложкият прочит. (Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007)


Моллов, Тодор (2008) Началото: 894 г., Плиска - етноложкият прочит. (Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007) LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 6 (103) (http://liternet.bg/publish/tmollov/nachaloto.htm, 21.06.2008)


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8475
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/