Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи.


Моллов, Тодор (2001) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 4/17 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kaiabash.htm, 30.04.2001).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8471
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/