Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола.


Моллов, Тодор (2001) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 7/20 - http://liternet.bg/publish/tmollov/saltyk.htm (11.07.2001).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8470
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/