Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век.


Моллов, Тодор (2001) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dbasarbovski.htm, 18.10.2001).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8469
 Тодор Моллов

1. Стефанов Павел, Румънската църква от ХІV до ХVІІІ век. (https://www.pravoslavie.bg/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%A5%D0%86V-%D0%B4%D0%BE-%D0%A5V%D0%86%D0%86%D0%86-%D0%B2%D0%B5%D0%BA/)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/