Математика за начални учители,първа част.


Петров, Димитър (1998) Математика за начални учители,първа част. Абагар,В.Търново.


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  846
 Димитър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/