Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско).


Моллов, Тодор (2004) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 2/51 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim-papa.htm, 28.02.2004).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8458
 Тодор Моллов

1. Радева, Донка. Павликянството между легендите и историята. VІІ - ХVІІ век. - В: Пловдивски исторически форум, год. І, 2017, кн. 2, с. 36-57 ISSN 2535-0951 (Online: http://www.academia.edu/35942772/%D0%9F%D0%98%D0%A4_2_2017-net.pdf) (цит. на с. 54, бел. 131)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/