Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички.


Моллов, Тодор (2004) Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 6/55 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kalendarnite.htm, 06.06.2004).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8457
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/