Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков).


Моллов, Тодор (2004) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 4/53 (http://liternet.bg/publish/tmollov/chavdar.htm, 19.04.2004).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8456
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/