Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания).


Моллов, Тодор (2007) Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 11 (96) (http://liternet.bg/publish/tmollov/georgi_novi_sofiiski.htm, 23.11.2007).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8452
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/