Който има пещера, ще се спаси!… (Пещерата в българския модел на есхатологията).


Моллов, Тодор (2007) Който има пещера, ще се спаси!… (Пещерата в българския модел на есхатологията). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 2/87 (http://liternet.bg/publish/tmollov/peshtera.htm, 24.02.2007)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8451
 Тодор Моллов

1. Ненов, Николай. Троглотизмът като културен феномен. Формирането на нова оптика към наследството. - Епос - език - мит. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 9, год. VІІ, 2011). София, изд. ROD, 2011, с. 336-337.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/