Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята).


Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 10/95 (http://liternet.bg/publish/tmollov/sotirologichnata.htm, 20.10.2007).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8450
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/