„Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен).


Моллов, Тодор (2008) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 5/102 (http://liternet.bg/publish/tmollov/star_bial.htm, 05.06.2008).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8448
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/