Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор.


Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 1 (98) (http://liternet.bg/publish/tmollov/voinska.htm, 10.01.2008).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8447
 Тодор Моллов

1. Тодорова, Искра - Кукувицата в българската фолклорна култура (Рефлекси на митологичното мислене). // Етнос и сакрална география. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 10, год. VІІ, 2011). С., РОД, 2012, ISBN: 1311493Х, с. 233, 237, 244.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/