Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят).


Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2009, № 4/113 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dunav.htm, 09.04.2009).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8446
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/