Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Поетът Яворов" като критическа творба (Д. Михайлов. Поетът Яворов, 2012). // Литературен вестник - София, 2013, бр. 13, (с. 4-5). ISSN 1310-9561.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2013) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Поетът Яворов" като критическа творба (Д. Михайлов. Поетът Яворов, 2012). // Литературен вестник - София, 2013, бр. 13, (с. 4-5). ISSN 1310-9561. Литературен вестник - София, 2013, бр. 13, (с. 4-5). ISSN 1310-9561.


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  8432
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/